Gianina Milascon

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vanzarea produselor sau serviciilor:

SC OPES CONSTRUCT  SRL  cu sediul în Turda, str. Panait Cerna nr. 18a cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/1781/2012, cod unic de înregistrare 30388401, cont bancar RO02BTRLRONCRT0381019501, Banca Transilvania Turda, reprezentată de D-na Milascon Gianina, în calitate de ADMINISTRATOR 

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un curs online
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea cursului

Au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să verifice prezența la cursurile online.

⦁ Să ofere acces la cursul online şi după desfăşurarea lor.

⦁ Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de beneficiar.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate orele de curs online susținute de prestator pentru cursurile online vândute.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral in maxim 2 zile de cand a fost plasata comanda . Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

⦁ Pagina de vanzare este https://gianinamilascon.ro/

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

METODE DE LIVRARE 

Livrarea pentru produsele în format fizic (cărți, CD-uri sau DVD-uri) se face doar în România prin intermediul firmelor de curierat rapid Fan Curier, Urgent Cargus sau similare.

Costul transportului este de 16 lei, indiferent de localitate.Termenul de livrare este de 4 zile lucrătoare de la data comenzii.

Livrarea de produse în format electronic se face astfel:

  1. Comenzile pot fi plasate numai pe site-ul: https://gianinamilascon.ro/ 24 ore din 24, 7 zile din 7. Este exclusă preluarea comenzilor telefonice.
  2. Pentru a comanda un anumit produs, cumpărătorul trebuie să îl adauge în coș prin accesarea butonului „Adaugă în coș” prezent pe pagina fiecărui produs.
  3. Conținutul coșului și intenția de cumpărare fermă din partea cumpărătorului sunt confirmate prin accesarea butonului de trimitere a comenzii.
  4. Prin înregistrarea unei Comenzi pe site, Cumpărătorul își manifestă expres dorința de achiziționare a produselor în format electronic. După plasarea comenzii pe site, Cumpărătorul va primi pe email o confirmare de comandă și un link de descărcare al produselor livrate în format electronic.
  5. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii (prin intermediul poștei electronice) a link-ului de descărcare pentru produsele achiziționate de către Cumpărator de la Vânzător. După primirea email-ului de confirmare a comenzii și a link-ului de descărcare nu mai este posibilă renunțarea la cumpărare. Responsabilitatea descărcării fișierelor transmise aparține în exclusivitate Cumpărătorului, Vânzătorul neputând fi ținut responsabil pentru asta.
  6. Prețul fiecărui produs sau serviciu este indicat în pagina de prezentare. Pentru produsele și serviciile prestate/livrate, Vânzătorul/Prestatorul va emite factura fiscală pe care o va transmite prin intermediul poștei electronice către Cumpărător.
  7. Prin trimiterea comenzii către Vânzător, Cumparatorul își exprimă acordul să primească facturile in format electronic.

Pentru prestările de servicii (workshop-uri, cursuri, seminarii, tabere) activitățile se prestează în zilele și intervalele orare prevăzute în cadrul fiecărui eveniment în parte. Cumpărătorul este îndreptățit să primească serviciile solicitate doar după efectuarea plății și încasarea sumelor de bani în contul prestatorului.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau seriviu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

shares